Realizacja programu nauczania


Program nauczania

 • INF-6.1. OBLICZENIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM (11 GODZIN)
  wszystkie tematy zajęć
 • INF-6.2. INTERNET (5 GODZIN)
  wszystkie tematy zajęć
 • INF-6.3. PROJEKTY MULTIMEDIALNE (3 GODZINY)
  wszystkie tematy zajęć
 • INF-6.4. ALGORYTMIKA I PROGRAMOWANIE (11 GODZIN)
  wszystkie tematy zajęć