8.1.1. Zapisywanie algorytmów na liczbach naturalnych w języku Scratch
8.1.2. Algorytmy wyszukiwania i porządkowania
8.1.3. Wprowadzenie do programowania w języku Python
8.1.4. Stosowanie funkcji i tablic do zapisania algorytmów porządkowania i wyszukiwania w języku Python

8.2.1. Komórka, adres, formuła
8.2.2. Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego
8.2.3. Arkusz kalkulacyjny, czyli kalkulacje
8.2.4. Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym
8.2.5. Przedstawienie danych w postaci wykresu
8.2.6. Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych
8.2.7. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego
8.2.8. Dokumentacja imprezy sportowej – projekt


8.3.1. Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem języka HTML
8.3.2. Systemy zarządzania treścią
8.3.3 Podróż dookoła świata z internetem – projekt


8.4.1. Prezentacje multimedialne i filmy
8.4.2. Historia i rozwój informatyki – projekt