5.1.1. Dokumenty bez tajemnic. Powtórzenie wybranych wiadomości o programie MS Word
5.1.2. Komórki, do szeregu! Świat tabel
5.1.3. Nie tylko tekst. o wstawianiu ilustracji
5.1.4 Przyrodnicze wędrówki. Tworzenie atlasu – zadanie projektowe


5.2.1. Plan to podstawa. o rozwiązywaniu problemów
5.2.2. w poszukiwaniu skarbu. Jak przejść przez labirynt
5.2.3. Scena niczym kartka. O rysowaniu w programie Scratch
5.2.4. Od wielokąta do rozety. Tworzenie bardziej skomplikowanych rysunków

5.3.1.Tekst i obraz. Jak stworzyć najprostszą prezentację?
5.3.2. Wspomnienia z… Tworzymy album fotograficzny
5.3.3.Wprawić świat w ruch. Przejścia i animacje w prezentacji
5.3.4. Nie tylko ilustracje. Dźwięk i wideo w prezentacji
5.3.5. Krótka historia. Sterowanie animacją.

5.4.1. Patyczaki w ruchu. Tworzenie prostych animacji
5.4.2. Animacje od kuchni. Tworzenie własnych postaci
5.4.3. Podróż z przeszkodami. Przygotowanie filmu przygodowego – zadanie projektowe