7.3.1. Tworzenie i modyfikowanie obrazów
7.3.2. Animacje w programie GIMP
7.3.3. Tworzenie plakatu – zadanie projektowe
7.5.1. Praca nad prezentacją multimedialną
7.5.2. Podstawowy montaż filmu
7.2.1. Zasady tworzenia stron internetowych
7.2.2. Tworzenie własnej strony internetowej
7.4.1. Opracowywanie tekstu
7.4.2. Wstawianie obrazów i innych obiektów do dokumentu tekstowego
7.4.3. Dokument wielostronicowy
7.4.4. Przygotowanie e-gazetki – zadanie projektowe
7.1.1. Komputer w życiu człowieka
7.1.2. Budowa i działanie sieci komputerowej
7.1.3. Sposoby wykorzystania Internetu