6.2.1. Bez koperty i znaczka. Poczta elektroniczna i zasady właściwego zachowania w sieci
6.2.2. Rozmowy w sieci. O szybkiej komunikacji w Internecie
6.2.3. Chmura w Internecie. O usłudze OneDrive i współtworzeniu dokumentów
6.2.4. Razem w chmurach. Zebranie i opracowanie danych – zadanie projektowe