DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA
1.1 - System rzymski.
1.2 - Własności liczb naturalnych
1.3 - Porównywanie liczb
1.4 - Działania na liczbach
1.5 - Działania na potęgach i pierwiastkach
1.6 - Praca klasowa i jej omówienie

DZIAŁ 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA 

2.1 - Przekształcenia algebraiczne
2.2 - Równania
2.3 - Proporcje
2.4 - Wielkości wprost proporcjonalne
2.5 - Praca klasowa i jej omówienie

DZIAŁ 3. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE

3.1 - Trójkąty i czworokąty
3.2 - Twierdzenie Pitagorasa
3.3 - Zastosowania twierdzenia Pitagorasa
3.4 - Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego
3.5 - Trójkąty o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600
3.6 - Odcinki w układzie współrzędnych
3.7 - Dowodzenie w geometrii
3.8 - Praca klasowa i jej omówienie

DZIAŁ 4. ZASTOSOWANIA MATEMATYKI

4.1 - Obliczenia procentowe
4.2 - Zmiana o dany procent. Lokaty bankowe
4.3 - VAT i inne podatki
4.4 - Czytanie diagramów
4.5 - Podział proporcjonalny
4.6 - Obliczanie prawdopodobieństw
4.7 - Odczytywanie wykresó
4.8 - Praca klasowa i jej omówieni

DZIAŁ 5. GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY

5.1 - Pole powierzchni i objętość graniastosłupa
5.2 - Odcinki w graniastosłupach
5.3 - Rodzaje ostrosłupów
5.4 - Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni
5.5 - Objętość ostrosłupa
5.6 - Odcinki w ostrosłupach
5.7 - Praca klasowa i jej omówienie

DZIAŁ 6 SYMETRIE

6.1 - Symetria względem prostej
6.2 - Oś symetrii figury
6.3 - Symetralna odcinka
6.4 - Dwusieczna kąta
6.5 - Symetria względem punktu
6.6 - Środek symetrii figury
6.7 - Praca klasowa i jej omówienie

DZIAŁ 7 KOŁA I OKRĘGI

7.1 - Styczna do okręgu
7.2 - Wzajemne położenie dwóch okręgów
7.3 - Liczba ¶. Długość okręgu
7.4 - Pole koła
7.5 - Praca klasowa i jej omówienie

DZIAŁ 8 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

8.1 - Ile jest możliwości
8.2 - Obliczanie prawdopodobieństw (cd.)
8.3 - Praca klasowa i jej omówienie