≡   P o c z t a   e - m a i l ≡   M S   O f f i c e ≡   L i b r u s

  ≡   Z a j ę c i a   w   C z a s i e   L e k c j i   ( z a l e c e n i a )
  ≡   Pracuj z materiałem lekcji przynajmniej jeden raz 
  ≡   Pracuj zgodnie z planem swoich lekcji
  ≡   Lekcja trwa nie dłużej niż 45 minut
  ≡   W czasie lekcji rozwiąż udostępnione zadania
  ≡   Za swoja pracę możesz otrzymać ocenę

  ≡   P r a c a   D o m o w a   p o   L e k c j i   ( z a l e c e n i a )
  ≡   Pracę domową wykonujesz po południu do godz. 20:00
  ≡   Rozwiązanie zadań nie zajmuje dłużej niż 30 minut. 
  ≡   Pracę domową możesz rozwiązać więcej niz jeden raz
  ≡   Za swoja pracę możesz otrzymać ocenę