Realizacja programu nauczania


Program nauczania

 • MAT-7.1. LICZBY I DZIAŁANIA (program 16 h)
  wszystkie tematy zajęć
 • MAT-7.2. PROCENTY (program 17 h)
  wszystkie tematy zajęć
 • MAT-7.3. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE (program 21 h)
  wszystkie tematy zajęć
 • MAT-7.4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (program 14 h)
  wszystkie tematy zajęć
 • MAT-7.5. RÓWNANIA (program 17 h)
  wszystkie tematy zajęć
 • MAT-7.6. POTĘGI (program 16 h)
  wszystkie tematy zajęć
 • MAT-7.7. GRANIASTOSŁUPY (program 9 h)
  wszystkie tematy zajęć
 • MAT-7.8. STATYSTYKA (program 7 h)
  wszystkie tematy zajęć


Materiał edukacyjny przeznaczony dla uczniów klasy VII SP189  rok 2020/21
Opracowanie na potrzeby prowadzenia lekcji zdalnych przez nauczyciela Michała Czyżewskiego
Oparto o podręcznik: GWO - Matematyka z plusem 7 
Podręcznik: ISBN 978-83-7420-959-5
Numer w wykazie: 780/4/2017