Realizacja programu nauczania


Program nauczania

 • INF-8.1. OBLICZENIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM (11 GODZIN)
  wszystkie tematy zajęć
 • INF-8.2. INTERNET (5 GODZIN)
  wszystkie tematy zajęć
 • INF-8.3. PROJEKTY MULTIMEDIALNE (3 GODZINY)
  wszystkie tematy zajęć
 • INF-8.4. ALGORYTMIKA I PROGRAMOWANIE (11 GODZIN)
  wszystkie tematy zajęć