Realizacja programu nauczania


Program nauczania

 • INF-7.1. KOMPUTER I SIECI KOMPUTEROWE (5 GODZIN)
  wszystkie tematy zajęć
 • INF-7.2. STRONY WWW (3 GODZINY)
  wszystkie tematy zajęć
 • INF-7.3. GRAFIKA KOMPUTEROWA (7 GODZIN)
  wszystkie tematy zajęć
 • INF-7.4. PRACA Z DOKUMENTEM TEKSTOWYM (9 GODZIN)
  wszystkie tematy zajęć
 • INF-7.5. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE I FILMY (4 GODZINY)
  wszystkie tematy zajęć