W liceum naukę mogą kontynuować absolwenci:

 • zasadniczej szkoły zawodowej
 • ośmioletniej szkoły podstawowej
 • gimnazjum

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych zdobywają wykształcenie średnie w ciągu zaledwie dwóch lat, gdyż są przyjmowani od razu na semestr trzeci!

Osoby ubiegające się
o przyjęcie do liceum powinny złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły programowo niższej:
  - zasadniczej szkoły zawodowej,
  - gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej
 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość do wglądu
 • dwa zdjęcia

Rekrutacja odbywa się
2 razy w roku:

 • na semestr jesienny - do końca sierpnia
 • na semestr wiosenny – do końca lutego

Kontakt

Telefon: 85 744 47 74 (w godzinach pracy sekretariatu)

E-mail: sekretariat@pegaz.edu.pl

W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny pod numer: 609 852 721

Godziny pracy sekretariatu:

Wtorek, czwartek, piątek   13:00 - 16:00
W dniach zjazdów 7:30 - 15:30

Adres

ul. Broniewskiego 14

15-959 Białystok

(Budynek Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Białymstoku)

Sekretariat znajduje się na I piętrze szkoły w sali nr 23.