Dyrektor ZLO PEGAZ
mgr Maria Nowakowska Miezio

mgr Anna Michałowska - nauczyciel języka polskiego

mgr Joanna Suszczyńska - nauczyciel języka polskiego

mgr Agnieszka Raubo - nauczyciel języka angielskiego

mgr Joanna Bezzubik - nauczyciel histori
i wiedzy o społeczeństwie

mgr Joanna Seredyńska - nauczyciel historii
i wiedzy o społeczeństwie

mgr Piotr Jelski -
nauczyciel historii
i wiedzy o społeczeństwie

mgr Joanna Woroniecka - nauczyciel matematyki

mgr Teresa Mackiewicz - nauczyciel chemii

mgr Lech Radzajewski - nauczyciel fizyki

mgr Beata Wielgat -
nauczyciel geografii i biologii

mgr Anna Pruszyńska - nauczyciel geografii 

mgr inż. Artur Woroniecki - nauczyciel informatyki

mgr Lucja Ryńska -
naczyciel podstaw przedsiębiorczości

Kontakt

Telefon: 85 744 47 74 (w godzinach pracy sekretariatu)

E-mail: sekretariat@pegaz.edu.pl

W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny pod numer: 609 852 721

Godziny pracy sekretariatu:

Wtorek, czwartek, piątek   13:00 - 16:00
W dniach zjazdów 7:30 - 15:30

Adres

ul. Broniewskiego 14

15-959 Białystok

(Budynek Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Białymstoku)

Sekretariat znajduje się na I piętrze szkoły w sali nr 23.